เช้าสู่เดือนแห่งวันหยุดยาวอีกครั้ง หลายท่านรอคอยช่วงสงกรานต์ ใช้โอกาสนี้ในการกลับบ้าน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำกิจกรรมกับครอบครัว หรือไปเที่ยวพักผ่อนตามที่วางแผนไว้นับเป็นอีกช่วงวันหยุดยาวตามประเพณีของบ้านเรา ทำงานทั้งเดือนนับรวมกันได้ประมาณ 15 วันเท่านั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหากหลงลืมอาจส่งผลต่อการทำผิดกฎหมายโดยไม่สมควรนั่นคือ การลงประกาศเชิญประชุมผุ้ถือหุ้น

เรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อซักครู่คือตามมาตรา 1175 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจำกัด ต้องดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมลงใน หนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 ฉบับ และต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือมติพิเศษอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม นับเป็นคีย์เวิดสำคัญที่นักบัญชีจะต้องรับทราบและปฏิบัติแบบนี้ทุกๆ ปี แต่Mr.cpd นำมาย้ำเตือนอีกครั้งเพราะบทลงโทษยังคงมีตามข้อบังคับ โดยระบุไว้ว่า หากบริษัทจำกัดใด ละเว้นไม่ดำเนินการ กล่าวคือไม่ได้นำส่งงบแสดงฐานะทางการเงินเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงงบแสดงฐานะทางการเงินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (อัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี ทั้งบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจคนละ 6,000 บาท) ชัดเจนครับว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่ยกเลิกดังนั้นรีบดำเนินการให้ถูกต้องตามกำหนดเวลานะครับ

ขยายความเรื่องกำหนดการอนุมัติงบการเงินและที่ลงประกาศในเดือนเมษายนนี้ครับ

สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค 59 ต้องจัดการประชุมภายใน 4 เดือน หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และต้องลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือมากกว่า กรณีนี้คือต้องลงประกาศวันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นวันสุดท้าย โดยกำหนดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2560

หากจะลงประกาศดังรานละเอียดข้างต้นธรรมนิติมีบริการในส่วนนี้ครับ ใน หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น โดยสามรถลงประกาศตามข้อบังคับของกฎหมายทั้งประชุมมิทั่วไป และมติพิเศษ ดังรายละเอียด

ประชุมมติทั่วไป 7 วัน หัวข้อประชุม ประชุมมติพิเศษ 14 วัน
• เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี/รับรองงบการเงิน • เปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณสห์สนธิ
• การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น • แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
• การเปลี่ยนแปลง-อำนาจกรรมการ • แก้ไขชื่อตราสำคัญของบริษัท 
• แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ • เลิกบริษัท, เลิกห้างหุ้นส่วน, แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
• การชำระบัญชี • ย้ายสำนักงานกรณีข้ามจังหวัด และควบบริษัท

พิเศษสำหรับสมาชิกวารสารลงโฆษณาในราคาเพียง 250 บาท/ 1 กรอบเท่านั้นครับ สอบถามรายละเอียดขั้นตอนการลงโฆษณาได้ที่หมายเลข 02-5550923 ถึง 925

 

บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT เมษายน 2560


JobDST Job จ็อบดีเอสที สมัครงาน งาน หางาน หางานดี งานราชการ งานบัญชี งานนอกเวลางานอิสระ งานบริษัท มหาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ บรรษัท ค้นหาคนค้นหางาน ค้นหาพนักงานรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ค้นหาคนดี ค้นหาคนเก่ง แหล่งรวบรวมข้อมูล บริษัทชั้นนำคนหางานทั่วประเทศ