สวัสดีครับหลายท่านคงได้ยินคำว่า “ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0” ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าสู่ในยุคเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันในหลายองค์กรของภาครัฐได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กันหลายส่วนงาน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำระบบ e-Filing ในการนำส่งงบการเงินและล่าสุดได้มีการจัดทำระบบจดทะเบียนนิติบุคคลแบบใหม่ ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลการพัฒนาระบบต่างๆ จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อให้กระบวนการในการทำงานที่เคยยุ่งยากสลับซับซ้อนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น กรมพัตนาธุรกิจการค้าจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration) ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา รองรับต่อทุกกระบวนการจดทะเบียนและในทุกๆ เรื่อง แบบไร้กระดาษ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และความมั่นคงในการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ออกประกาศ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ สำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560” ให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบคุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบการพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้างทำให้การจดทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งค่ะ

โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Registration อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 นี้เป็นต้นไปผู้ประกอบการสามารถเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างครบวงจรเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ และนอกจากจะสะดวกสบายแล้วนั้น ระบบดังกล่าวยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องสูญเสียไป อย่างไรก็ตาม หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าระบบการบริการดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัยได้อย่างไร แน่นอนว่า กระบวนการต่างๆ ได้มีการพัฒนา ให้การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration มีระบบการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล(ISO 27001 : 2013)

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) รองรับการดำเนินการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการของการจดทะเบียน ได้แก่การยืนยันตัวตน
• การจองชื่อนิติบุคคล
• การยื่นคำขอจดทะเบียน
• การชำระค่าธรรมเนียม
• การขอหนังสือรับรองนิติบุคคล

สำหรับขั้นตอนการเข้ามาใช้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อขอรับรหัสเข้าสู่ระบบ โดยสามารถขอรับ Username & Password และยื่นยันตัวตนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 , สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด และ 4 สาขา (แม่สอด พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย)


สำหรับผู้ประกอบท่านใดที่มีความประสงค์จัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด สามารถยื่นคำขอผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือ กองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5155, 02547 4431 และ 0 2547 4450 ได้เลยครับ 
บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT มิถุนายน 2560