Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Bannerบมจ. นวกิจประกันภัย

นวกิจประกันภัย
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 81 ปี บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น (Good Corporate Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐานคุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 100/48-55 อาคารสาธรนคร สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

สวัสดิการ :

1.โบนัสประจำ/โบนัสพิเศษ
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ประกันสุขภาพ
4.ประกันอุบัติเหตุ
5.ค่ารักษาพยาบาล,ทำฟัน,แว่นตา
6.ชุดยูนิฟอร์ม
7.เงินกู้เพื่อการเคหะ, ยานพาหนะ และฉุกเฉิน
  นวกิจประกันภัยตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเงินลงทุน และ รายงานและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
2. บันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุน
3. รายงานทางการเงิน งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานทางการเงินอื่นๆ สำหรับ คปภ และ สรรพากร
4. ประสานงานกับ ผู้ตรวจสอบ สอบบัญชี กำกับและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงาน และ ช่วยงานได้
5. พัฒนาระบบงาน การรายงานทางการเงิน GL และ Sub ledger

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ 100/48-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

จำนวน

2 อัตรา

เงินเดือน

N/A

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ:

1) เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี
3) มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับ ผู้จัดการสายบัญชีในธุรกิจขนาดกลาง – ใหญ่ หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4) หากผ่านงานตรวจสอบจากบริษัทชั้นนำ หรือบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีความรู้มาตรฐานการบัญชืที่เกี่ยวข้อง
6) มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี
7) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
8) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
9) สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobDST
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr@navakij.co.th
3. สมัครด้วยตนเองที่
บมจ. นวกิจประกันภัย ชั้น 27 อาคารสาธรนคร ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. (สถานี BTS ช่องนนทรี หรือ สถานี BRT สาทร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณโสภา หรือคุณเอกราช ฝ่ายพัฒนาองค์กร
0 2664 7777 ต่อ 1720 หรือ 1734
4. กรอกใบสมัครใน website : www.navakij.co.th

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
บมจ.นวกิจประกันภัย
100/48-55 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-664-7777
โทรสาร : 02-636-7999
Email : hr@navakij.co.th
Website : www.navakij.co.th
375

รหัสงาน 938127
ตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกบัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
ประเภทงานหลัก งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
เงินเดือน N/A
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ 100/48-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันที่ลงประกาศ 2014-02-24 18:03:02
ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
สมัครงานนี้