ผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำพริกเผาและน้ำพริกชนิดต่างๆ น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ "ตราพันท้ายนรสิงห์" ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี กำลังขยายอัตราการผลิต เพื่อรองรับการขยายตลาด ต้องการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
 รายละเอียดงาน

- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสรรหา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ หรือ การจัดการ , บริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์งานด้านบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
4.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micorsoft Office ได้
5.กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ
6.ประจำโรงงาน จ.สมทุรสาคร
 วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
สมัครผ่าน E-mail:hra@pantainorasingh.com

ติดต่อบริษัท
คุณ สุธีมนต์ น้อยประเสริฐ
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
99
โทรศัพท์ : 034814000
โทรสาร : 034814028
อีเมล์ : hra@pantainorasingh.com
เว็บไซต์ : www.pantainorasingh.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 916139
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ประเภทงานหลัก : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทงานย่อย : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2558