ผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำพริกเผาและน้ำพริกชนิดต่างๆ น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ "ตราพันท้ายนรสิงห์" ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี กำลังขยายอัตราการผลิต เพื่อรองรับการขยายตลาด ต้องการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
 รายละเอียดงาน

ตรวจสอบเงินเข้าและเงินออกของบริษัท ตาม Statement ของธนาคารต่างๆ จัดทำรายงานงบกระแสเงินสด และปฏบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ EXCEL WORD ได้ในระดับดี
มีประสบการณ์ทำงานด้่านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร
 วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
สมัครผ่าน E-mail:hra@pantainorasingh.com

ติดต่อบริษัท
คุณ สุธีมนต์ น้อยประเสริฐ
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
99
โทรศัพท์ : 034814000
โทรสาร : 034814028
อีเมล์ : hra@pantainorasingh.com
เว็บไซต์ : www.pantainorasingh.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 114971
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2558