ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัย ในทำเลที่มีศักยภาพ
ที่รองรับการขยายตัวพื้นที่ใจกลางเมือง เพื่อการใช้ชีวิตเหนือระดับที่จับต้องได้
เดอะช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Notice: Undefined variable: image3 in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 102
 รายละเอียดงาน

- รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร รายจ่าย และบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงาน ภงด. 1, ภงด. 3,ภงด. 53
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วภายหลัง
- จัดทำรายการเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- หากใช้โปรแกรม RMS ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปี (มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีความกระตือร้อร้นในการทำงานและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
• เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
 วิธีการสมัคร

สมัครผ่าน www.jobdst.com หรือ Mail :kannika.n@thechoicepd.com

ติดต่อบริษัท
คุณ กรรณิการ์ นามวงค์
บริษัท เดอะช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
65/207
โทรศัพท์ : 0899152248
โทรสาร : 02-6122240
อีเมล์ : kannika.n@thechoicepd.com
เว็บไซต์ : http://cekkamai.com/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 924413
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชั้น 26 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 มกราคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้