บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินงานมาในการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี ปัจจุบันดูแลอาคารชุดรวมกันมากกว่า 6000 ยูนิต
พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
 รายละเอียดงาน

1.สรรหา คัดเลือก บุคคลกร
2.วางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3.วางแผนการจัดอบรม
4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
5.จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.พูดคุย ตักเตือน พนักงาน
7.สรุปรายงานประจำเดือน
8.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสาร
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
หากสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฟษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1.ส่งประวัติมายังทีฝ่ายบุคคล hr.akando@gmai.com
2.สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท
คุณ ศุภวรรณ
บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
74
โทรศัพท์ : 02-260-6000
โทรสาร : 02-260-6000 ต่อ 300
อีเมล์ : hr@ppmthai.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 841783
ตำแหน่งงาน : Senior HR officer
ประเภทงานหลัก : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทงานย่อย : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (สุขุมวิท21 อโศก)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 6 มีนาคม 2560