บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินงานมาในการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี ปัจจุบันดูแลอาคารชุดรวมกันมากกว่า 6000 ยูนิต
พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
 รายละเอียดงาน

1.บันทึก และออกใบเสร็จ การชำระค่าส่วนการ
2.รวบรวมเอกสารทางบัญชี
3.ติดต่อประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดเตรียมการประชุมนิติบุคคล
5.ประชาสัมพันธ์ หรือ ตอบข้อสงสัย ผู้พักอาศัย
 คุณสมบัติ

อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี การบัญชี หรือ บริหารทรพยากรอาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Soft Biz จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1.ส่งประวัติมายังทีฝ่ายบุคคล hr.akando@gmai.com
2.สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท
คุณ ศุภวรรณ
บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์
74
โทรศัพท์ : 02-260-6000
โทรสาร : 02-260-6000 ต่อ 300
อีเมล์ : hr@ppmthai.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 571437
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีนิติบุคคลประจำอาคาร
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำอาคาร สุขุมวิท 24
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 6 มีนาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้