บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มากว่า 20 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท รับประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อื่นๆ (ยกเว้นประกันชีวิต) บริษัทฯ มีความมั่นคงและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบและพิจารณางานสินไหมรถยนต์
2.ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรพย์และอสังหาริมทรัพย์
3.เจรจาค่าสินไหมทดแทน
4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีประสบการณ์ด้านงานสินไหมรถยนต์ 2 - 8 ปี
4.สามารถ อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความระเอียดรอบคอบ และสามารถลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
6.มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
7.สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
(วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.)
2. ส่ง Resume, รูปถ่าย, อัตราเงินเดือนที่ต้องการมาทาง E-mail:boonchan.c@cpyins.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675
โทรศัพท์ : 02-648-6445, 02-648-6440
โทรสาร : -
อีเมล์ : boonchan.c@cpyins.com
เว็บไซต์ : www.cpyins.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 013674
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินไหมเบ็ดเตล็ด
ประเภทงานหลัก : อื่นๆ
ประเภทงานย่อย : อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ประกันภัย-ชีวิต
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 6 ( เยื้องร.พ.เทพธารินทร์ ) ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 20 เมษายน 2560