บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มากว่า 20 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท รับประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อื่นๆ (ยกเว้นประกันชีวิต) บริษัทฯ มีความมั่นคงและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 รายละเอียดงาน

1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานประกันภัย
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง
3.ติดตามให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายและรายงานการผลการปฎิบัติงานประจำปีรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขากฎหมาย,บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
4.มีความระเอียดรอบคอบ และสามารถลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
5.มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
(วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.)
2. ส่ง Resume, รูปถ่าย, อัตราเงินเดือนที่ต้องการมาทาง E-mail:boonchan.c@cpyins.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675
โทรศัพท์ : 02-648-6445, 02-648-6440
โทรสาร : -
อีเมล์ : boonchan.c@cpyins.com
เว็บไซต์ : www.cpyins.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 739937
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย (Compliance Unit)
ประเภทงานหลัก : งานกฎหมาย
ประเภทงานย่อย : งานกฏหมายอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ประกันภัย-ชีวิต
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 6 ( เยื้องร.พ.เทพธารินทร์ ) ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 20 เมษายน 2560