บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มากว่า 20 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท รับประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อื่นๆ (ยกเว้นประกันชีวิต) บริษัทฯ มีความมั่นคงและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 รายละเอียดงาน

1.ติดตาม ตรวจสอบและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปกติและเบี้ยประกันค้างชำระ
2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกใบกำกับภาษี 3%,10%
3.สรุปยอดเบี้ยประกันปกติและเบี้ยประกันค้างชำระ
4.งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี สาขา การเงินและธนาคาร
3.ประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน (รับ) และติดตามหนี้ อย่างน้อย 0-3 ปี
4.มีประสบการณ์ในบริษัทประกันภัยมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.ความสามารถในการใช้งานด้าน Computer และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
6. Service mind และ มีทัศนคติเชิงบวก
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
(วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.)
2. ส่ง Resume, รูปถ่าย, อัตราเงินเดือนที่ต้องการมาทาง E-mail:boonchan.c@cpyins.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675
โทรศัพท์ : 02-648-6445, 02-648-6440
โทรสาร : -
อีเมล์ : boonchan.c@cpyins.com
เว็บไซต์ : www.cpyins.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 713324
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเบี้ย(หนี้ปกติ)
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานธุรการด้านการเงิน
ประเภทธุรกิจ : ประกันภัย-ชีวิต
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 6 ( เยื้องร.พ.เทพธารินทร์ ) ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 20 เมษายน 2560