บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปพืชผักการเกษตรเพื่อการส่งออก
 รายละเอียดงาน

ควบคุมและตรวจสอบด้านการรับ - การจ่าย
รับผิดชอบการคำนวณต้นทุนสับปะรด
ดูแล ติดตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวร
 คุณสมบัติ

ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี และเคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม
มีความชำนาญด้านภาษีอากร และโปรอกรม ERP
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 วิธีการสมัคร

สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobdst
ส่ง Resum ไปที่ Email : napasporn.m@siamfood.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ นภัสพร ไมตรีจิตต์
บมจ. อาหารสยาม
1
โทรศัพท์ : 022877014
โทรสาร : 026700196
อีเมล์ : napasporn.m@siamfood.co.th
เว็บไซต์ : www.siamfood.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 970431
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้