บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปพืชผักการเกษตรเพื่อการส่งออก
 รายละเอียดงาน

เขียนโปรแกรม Web Appilcation
มีความรู้ฐานข้อมูล MS SQL
ดูแลด้าน Softwere
Support งานด้านโปรแกรม
Support งานด้าน ERP
 คุณสมบัติ

ชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ 3-5 ปี
มีความชำนาญการเขียนโปรแกรม / ฐานข้อมูล / ระบบ ERP
 วิธีการสมัคร

สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobdst
ส่ง Resum ไปที่ Email : napasporn.m@siamfood.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ นภัสพร ไมตรีจิตต์
บมจ. อาหารสยาม
1
โทรศัพท์ : 022877014
โทรสาร : 026700196
อีเมล์ : napasporn.m@siamfood.co.th
เว็บไซต์ : www.siamfood.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 860194
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกระบบซอฟแวร์
ประเภทงานหลัก : งานคอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ประเภทงานย่อย : Software Developer
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เขตสาทร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้