BBTV Equity Co., Ltd.

สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับ
สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับ ตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนามกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพขนาด 27 หลุม พาร์ 108 ได้รับการออกแบบสนามโดย Pete Dye ที่ได้สร้างสรรค์ให้เกิดความท้าทายสอดรับกับแนวภูเขา ธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2535 กำลังรับสมัครพนักงานประจำเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย-หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 - 7 ปีทางด้านเขตกรรมหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้า การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
• มีความรู้เรื่องสายพันธุ์หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการน้ำใช้ในสนามกอล์ฟ
• สามารถวางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณการเงินของงานในความรับผิดชอบได้
• สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ด้วยตนเอง
 คุณสมบัติ

 วิธีการสมัคร

ผู้สนใจ โปรดส่งใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย มาที่
คุณวิโรจน์ เกษมสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ชั้น 21 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-2630099 ต่อ 114 มือถือ 094-004 3004

ติดต่อบริษัท
คุณ viroj
บริษัท BBTV-EQUITY CO., LTD

โทรศัพท์ : 094-004 3004
โทรสาร : -
อีเมล์ : viroj@bbtv-equity.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 517408
ตำแหน่งงาน : Golf Course Superintendent/ผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟ
ประเภทงานหลัก : งานเกษตรกรรม / ชาวสวน / ชาวไร่ / ชาวนา
ประเภทงานย่อย : งานควบคุมงานและออกแบบภูมิทัศน์
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามกอล์ฟเขาเขียว
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2560