เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน (จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , 14001 , 50001 , OHSAS 18001 และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Process)
 รายละเอียดงาน

1.ดูแลและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าต่างประเทศ (ประเทศ AEC)
 คุณสมบัติ

1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
2. ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ,การตลาด,บริหารธุรกิจ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office Word, Excel, และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี
5. มีทักษะในการนำเสนอ เจรจาต่อรองลูกค้า มีความอดทน และขยัน
6. มีประสบการณ์ในสายงานหรือประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 วิธีการสมัคร

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
แผนกบุคคล - ธุรการ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-246-8888 # 132 , 089-139-1550
E-mail : employment@rockworth.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัชชา อุตพันธ์
บมจ. บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
294-300
โทรศัพท์ : 022468888
โทรสาร : -
อีเมล์ : niratchara.k@rockworth.com
เว็บไซต์ : www.rockworth.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 204504
ตำแหน่งงาน : International Product consultant
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขาย
ประเภทธุรกิจ : เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ถนนอโศก - ดินแดง)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 31 ตุลาคม 2560