เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน (จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , 14001 , 50001 , OHSAS 18001 และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Process)
 รายละเอียดงาน

วิเคราะห์ระบบงานเขียน แก้ไข ปรับปรุง และป้อนชุดคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อปฎิบัติตามคำสั่งให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ จัดทำและปรับปรุงเอกสารการแก้ไขชุดคำสั่ง (Program) ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บเพจได้
4. สามารถออกแบบ และใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ,MySQL ได้อย่างดี
5. มีความสามารถในการเขียน ASP.NET/VB ได้ดี
6. หากมีความรู้เรื่อง Database Design และ Mobile Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
แผนกบุคคล - ธุรการ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-246-8888 # 132 , 089-139-1550
E-mail : employment@rockworth.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัชชา อุตพันธ์
บมจ. บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
294-300
โทรศัพท์ : 022468888
โทรสาร : -
อีเมล์ : niratchara.k@rockworth.com
เว็บไซต์ : www.rockworth.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 495515
ตำแหน่งงาน : Programmer (ASP.net / VB)
ประเภทงานหลัก : งานคอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ประเภทงานย่อย : Programmer
ประเภทธุรกิจ : เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ถนนอโศก-ดินแดง)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 31 ตุลาคม 2560