รายละเอียดงาน

ควบคุมและจัดทำสต็อกสินค้า
 คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดในการทำงาน มีความรับผิดชอบและสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆได้เป็นอย่างดี
 วิธีการสมัคร

สมัครดัวยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครทาง e mail ที่ hr@wipelectric.com , jaruwan@wipelectric.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นิธิวดี จันทรัตน์/จารุวรรณ ถาวรแก้ว
บริษัท W.I.P.ELECTRIC.CO.LTD.
388/16
โทรศัพท์ : 025258825 ต่อ 105 , 024105030 ต่อ 22
โทรสาร : -
อีเมล์ : hr@wipelectric.com , jaruwan@wipelectric.com
เว็บไซต์ : http://www.wipelectric.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 311593
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมสต็อกสินค้า
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานจรัญฯ13 บางแวก
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 15 ธันวาคม 2560