รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีก่อนปิดงบการเงิน
2. ตรวจสอบงาน และ รายงาน ของ พนักงานบัญชีควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
ควบคุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานบริษัท
 คุณสมบัติ

ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี-การเงินอย่างน้อย 5 ปี
มีความเป็นผู้นำ การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ เกษณี
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

โทรศัพท์ : 0882778788
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 112512
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 20 ธันวาคม 2560