เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เปิดดำเนินธุรกิจประเภทยานยนต์ยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งยืนยันความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการมียอดขายสูงสุด และการให้บริการตามมาตรฐานของโตโยต้า
การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์นั่งขนาดเล็ก รถยนต์นั่งขนาดกลาง รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ รถยนต์เอนกประสงค์ และรถกระบะ เป็นต้น และให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าด้วยความใส่ใจดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 300 คน พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ตามมาตรฐานของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายต้องการบุคคลากรที่ได้มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การบริหารงานแนวใหม่ และเตรียมตัวสู่การแข่งขันทางธุรกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเปิดรับสมัครบุคลากรใหม่หลายอัตรา ดังนี้
 รายละเอียดงาน

-บันทึกตั้งหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
-Bank Reconciliation
-Cash Flow - Forecast
-สามารถเจราต่อรองเรื่องวงเงินและเครดิตเทอม
-ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ตรงตาม Due
 คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้าน AP
-มีความรับผิดชอบ
-มีวาทะด้านเจรจาต่อรอง เครดิตเทอม
-มีความเป็นผู้นำ
-สามารถแก้ไขปัญหาได้
-กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าริเริ่มเพื่อประโยชน์ต่อการทำงาน
 วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถ
- กรอกรายละเอียด resume ผ่านหน้าเวปไซด์เพื่อทำการสมัคร
- หรือทำการส่ง resume โดยระบุ Subject เป็นตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ มาที่ E-mail

ติดต่อบริษัท
คุณ วรรณี
บมจ. โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า
801
โทรศัพท์ : 0876559541
โทรสาร : -
อีเมล์ : jobs.toyotatky@gmail.com
เว็บไซต์ : www.toyotatky.com/jobs

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 818865
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี-การเงิน (การเงินจ่าย) - Senior
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ขนส่ง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 25,000 บาท - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 9 แยกรามคำแหง กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 23 มกราคม 2561