องค์ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ด้านพัฒนาการประมงฯ
 รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงาน
 คุณสมบัติ

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีความสามารภในการใช้คอมพิวเตอร์
4. สามารถสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้
5. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6. มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.seafdec.or.th หรือ file:///D:/Downloads/Application_for_Employment_PDF.pdf
ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาทำการ
ณ แผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉ๊ยงใต้ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ส่ง email : arpaporn@seafdec.org, rossukon@seafdec.org

ติดต่อบริษัท
คุณ น.ส.อาภาภรณ์ เอี่ยมสอาด
สำนักงาน ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทรศัพท์ : 024256109
โทรสาร : 024256110
อีเมล์ : arpaporn@seafdec.org
เว็บไซต์ : www.seafdec.or.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 761631
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : อื่นๆ
ประเภทงานย่อย : อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 29 มกราคม 2561