ให้บริการสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล และปรึกษาด้านภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 รายละเอียดงาน

1.จัดทำกระดาษทำการประกอบการตรวจสอบ/รายละเอียดประกอบงบการเงิน
2.จัดทำงบการเงิน รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง
3.จัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.จัดทำใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
5.งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

จบการศึกษาวุฒิปวส. - ปริญญาตรีด้านการบัญชี
มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครผ่าน email : ban.pro@outlook.com
หรือส่งใบสมัครผ่านเว็บไซด์ Jobsdt.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ปริญญ์สิริ โรจนเนืองนิตย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชี พี อาร์ โปร
31/65
โทรศัพท์ : 0894495191
โทรสาร : -
อีเมล์ : ban.pro@outlook.com
เว็บไซต์ : www.banproaccounting.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 678251
ตำแหน่งงาน : ธุรการงานตรวจสอบบัญชี/แอดมิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานตรวจสอบบัญชี
ประเภทธุรกิจ : สำนักงานบัญชีและกฎหมาย
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานอยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561