บริษัท ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ จัดส่งของทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ และจัดทำเอกสารตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- เพศหญิงหรือชาย
- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 วิธีการสมัคร

ส่ง resume ทางอีเมล nattapong@pctb.co.th
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 081-684-3757
ติดต่อคุณณัฐพงศ์

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐพงศ์
บริษัท บริษัทไทย ไพรเวท โพสต์ จำกัด
126/29
โทรศัพท์ : 02-381-8338
โทรสาร : 02-714-4650
อีเมล์ : nattapong@pctb.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 450372
ตำแหน่งงาน : ผู้ประสานงาน
ประเภทงานหลัก : งานธุรการ / ประสานงาน / คีย์ข้อมูล
ประเภทงานย่อย : งานเประสานงาน
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561