เป็นโรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอด LED จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ(Silverlight)
 รายละเอียดงาน

- ควบคุมสต็อคสินค้าให้เบิก-จ่ายถูกต้อง
- ตัดสต็อคการ์ดให้ Update
- จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
- ทำการตรวจสอบสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้าทุกครั้งที่มีการรับสินค้า
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยคลังสินค้า ควบคุมไม่ให้สินค้าเสียหาย
 คุณสมบัติ

- อายุ 25-28 ปี
- วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขาบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีปรปะสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 วิธีการสมัคร

E-Mail : asialamp.hr@gmail.com ,cya.asialamp.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ปนัดดา กิ่งกาญจน์
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
199
โทรศัพท์ : 086-3785994
โทรสาร : -
อีเมล์ : asialamp.hr@gmail.com
เว็บไซต์ : www.asialamp.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 521966
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ประเภทงานหลัก : งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่เช็คคลังสินค้า / ตรวจนับ / ตรวจสอบ
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 29 มีนาคม 2561