สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
 รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
2. บันทึกรายการทางบัญชี ในโปรแกรมสำเร็จรูป
3. ปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงิน
4. จัดทำรายงาน เช่นรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าคงคลัง เป็นต้น
5. ยื่นแบบรายการภาษีอากร
 คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
เพศ หญิง / ชาย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
ประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ โชติกา โยควิบูล
บริษัท เอแอล ออดิท
50/265
โทรศัพท์ : 0893293333
โทรสาร : -
อีเมล์ : info@ala.co.th
เว็บไซต์ : www.ala.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 238545
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : สำนักงานบัญชีและกฎหมาย
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 9 เมษายน 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้