บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไดนาสตี้และตราไทล์ท้อป มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและสาขาอีกมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เปิดโอกาสดีๆให้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่ชอบงานท้าทาย เพื่อรองรับการขยายสาขาอีกเป็นจำนวนมาก
 รายละเอียดงาน

• ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร
• ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพวงให้กับผู้ใช้งาน ที่ได้รับมอบหมาย
• ให้คำแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานประจำวันได้
• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน, ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานระบบงานภายในบริษัท
• บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้
• เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการทำรายงานบันทึกรายละเอียดของอุปกรณ์ โปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์
• ตรวจสอบและควบคุมให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
• ติดตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
• ร่วมทำงานในโครงการ IT ต่างๆของบริษัท และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
 คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT
• มีความรู้ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows,Microsoft Office
• มีความรู้ทางด้าน Hardware Computer, อุปกรณ์ Network
• มีความถนัด ด้าน Hardware สามารถติดตั้งเครื่อง, ติดตั้งโปรแกรม ได้
• มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้
• สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน
 วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ recruit@dynastyceramic.com
หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่
"ส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"
โทรศัพท์ (02) 276 - 9275 - 81 โทรสาร (02) 276 – 9844

ติดต่อบริษัท
คุณ นภาพร เพชรวิสิทธิ์
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
37/7
โทรศัพท์ : 022769275
โทรสาร : -
อีเมล์ : ho_hr_group@dynastyceramic.com
เว็บไซต์ : http://www.dynastyceramic.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 202513
ตำแหน่งงาน : IT Support
ประเภทงานหลัก : งานคอมพิวเตอร์ / ฮาร์ดแวร์ / เน็ตเวิร์ค
ประเภทงานย่อย : IT Support
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 26 เมษายน 2561