บริษัท ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ จัดส่งของทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รายละเอียดงาน

- จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสาร
- ออกใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
- รวบรวมเอกสาร และติดตามใบกำกับภาษี
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
 คุณสมบัติ

- เพศหญิงหรือชาย
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญาตรี
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
 วิธีการสมัคร

ส่ง resume ทางอีเมล nattapong@pctb.co.th
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 081-684-3757
ติดต่อคุณณัฐพงศ์

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐพงศ์
บริษัท บริษัทไทย ไพรเวท โพสต์ จำกัด
126/29
โทรศัพท์ : 02-381-8338
โทรสาร : 02-714-4650
อีเมล์ : nattapong@pctb.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 132521
ตำแหน่งงาน : การเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารปาร์คอเวนิว เอกมัย
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561