ให้บริการออกแบบ ต่อเรือ ซ่อม สร้างเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสเป็นหลัก
 รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
•-ดูแลการงานบริหารโรงงาน วางแผนและจัดการให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
•-วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ)
•-ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมของเสียจากการผลิต, ลดความผิดพลาดจากการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามเป้ าหมาย
•-แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ
•-ควบคุมความประพฤติของพนักงานในทุกๆหน่วยงานของฝ่ ายโรงงานให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ
•-ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมค่าล่วงเวลา (OT) ของทุกๆแผนกในโรงงาน
•-ควบคุมและตรวจสอบการประเมินค่าความสามารถให้กับพนักงานในแต่ละแผนกในโรงงานในทุกๆเดือน
•-ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่กรรมการผู้จัดการบริษัทฯมอบหมายให้
•-เวลาการทำงาน: 6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดประจำปี 13 วัน (หรือ ตามกม.แรงงานกำหนด)
 คุณสมบัติ

• อายุ 27 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการบริหารงานในโรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงงาน จ.ชลบุรี (บางเสร่)ได้
• มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• มีการทำงานเป็นระบบ และสามารถทำงานนอกเวลาได้
• มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถในการบริหารคน, บริหารงาน, วางแผนงาน, การรายงาน
• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง
• มีความละเอียดรอบคอบ
 วิธีการสมัคร

E-Mail : navalian@hotmail.com, thanyatorn_pook@hotmail.com, boat_bp@hotmail.com
หรือติดต่อ คุณโบ๊ท 02-337-5432 มือถือ 089-104-7004

ติดต่อบริษัท
คุณ ธัญยธรณ์ สุริยะรัศมีดำรง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาเลียน คอมโพสิท
15
โทรศัพท์ : 0811047008
โทรสาร : -
อีเมล์ : thanyatorn_pook@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 125775
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน
ประเภทงานหลัก : งานบริหาร / ผู้จัดการ / พัฒนาธุรกิจ / ที่ปรึกษา
ประเภทงานย่อย : งานผู้จัดการ
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อู่ต่อเรือ นาวาเลียน บางเสร่
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2561