บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง เพื่อส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบ GMP,HACCP,BRC&IFS และISO14001 ทางบริษัทฯต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 รายละเอียดงาน

- วางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมการการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุในการเสียของเครื่องจักร พร้อมแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง
 คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการควบคุม และบริหารงานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครทาง www.sunsweetthai.com
สมัครทาง www.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นายภาคภูมิ ทาทอง
บมจ. ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
9
โทรศัพท์ : 053-106538-40
โทรสาร : 053-106541
อีเมล์ : hr@sunsweetthai.com
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 035441
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโรงงาน
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานช่างไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561