บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
 รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการตรวจสอบการลงบัญชีในด้านรับ-ด้านจ่าย ตรวจสอบการทำเช็คจ่าย ตรวจสอบงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดูแลงานด้านทรัพย์สิน งานด้านสินค้าคงเหลือ และปิดงบการเงินเพื่อให้ข้อมูลของบัญชีถูกต้อง
และทันเวลาที่กำหนด งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความชำนาญในโปรแกรม MS-Office และโปรแกรมบัญชี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
- มีใจรักในงานขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ อดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติทางอีเมล์

ติดต่อบริษัท
คุณ สุจิตรา ประจักษ์แจ้ง
บริษัท บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
225, 225/12, 226/11
โทรศัพท์ : 0898317776
โทรสาร : -
อีเมล์ : hrm@hotelselectionpattaya.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 571207
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561