บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
 รายละเอียดงาน

- จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา
-บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้
-จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้การค้า และยืนยันการจัดทำรายงานภาษีขาย
-งานอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22-45 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีรายได้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ในระดับดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับสภาวะความกดดันในการทำงานได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจในการทำงาน
- มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติทางอีเมล์

ติดต่อบริษัท
คุณ สุจิตรา ประจักษ์แจ้ง
บริษัท บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
225, 225/12, 226/11
โทรศัพท์ : 0898317776
โทรสาร : -
อีเมล์ : hrm@hotelselectionpattaya.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 253251
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามกอล์ฟปาริชาติ (เขาไม้แก้ว)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561