ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบ้านอัฉริยะ "Smart Home" ครบวงจร
(Smart Home,Home Automation,Surveillance Security,Cloud Surveillance,Smart Lock,ระบบบ้านอัจฉริยะ,สมาร์ทโฮม,ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน,กล้องIP,สมาร์ทล็อค,ดิจิตัลล็อค)
 รายละเอียดงาน

หน้าที่หลัก
- ดูแลพนักงานให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายบริษัท
- สรรหาบุคลากร
- บันทึกเวลาทำงานเข้า-ออก
- ตรวจเช็ครายงานต่างๆ
- บันทึกสถิติ และจัดทำรายงานสรุปการขาด ลา มาสาย
- จัดทำหนังสือต่างๆ
- จัดทำรายงานการส่งเงินสมทบประกันสังคม
- จัดทำรายงานแจ้งเข้า-แจ้งออกนำส่งประกันสังคม
หน้าที่รอง
- จัดทำใบเสนอราคา
- หาข้อมูลต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
- จัดทำหนังสือต่างๆ
- ติดต่อประสานงานทั้งองค์กรของรัฐ และเอกชน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- ตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์
- มีความกระตือรืนร้น
- มีความรับผิดชอบ
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ฝ่ายบุคคล E-mail : ariya@syslinktech.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 02-6353838

ติดต่อบริษัท
คุณ อริยา เพ็ชรคง
บริษัท บริษัท ซิสลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
139
โทรศัพท์ : 0633231486
โทรสาร : 02-6352626
อีเมล์ : ariya@syslinktech.com
เว็บไซต์ : www.syslinktech.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 573313
ตำแหน่งงาน : จนท.ฝ่ายบุคคล & Admin
ประเภทงานหลัก : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 139 อ.เศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ C ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561