ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้าน
การสร้างสุขภาพเสริมชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ด้วยหวังจะ มีส่วนเอื้อให้เกิดสุขภาพดีของเราและของสังคมมากยิ่งขึ้น

เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ
เพื่อสร้างสุขภาพผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตก็มี ชีวิตที่ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ ี้การพัฒนาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ กำลังเข้มข้นขึ้น

ร้านเลมอนฟาร์ม มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ที่เลมอนฟาร์มฯ ทีมงานได้พยายามจัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพื่อเป็น ทางเลือกสุขภาพดี
สำหรับผู้บริโภคและสมาชิก โดยยึดหลักชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตในชนบท
สังคมสุขภาพ จำกัด
สังคมสุขภาพ จำกัด
สังคมสุขภาพ จำกัด
 รายละเอียดงาน

1. ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV ฯลฯ) รวมทั้ง
Software ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท
2. สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัด
ทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อการจัดหา
3. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานเสนอผู้บริหาร
4. ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ
 คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ
มีความสนใจติดตามเทคโนโลยีด้าน IT อย่างสม่ำเสมอ
สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
มีใจรักงานบริการและสามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง,ระบบปฏิบัตการ Windows,MS Office
 วิธีการสมัคร

-สมัครงาน jobdst.com
-ส่งจดหมาย

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
104/34
โทรศัพท์ : 0814834970
โทรสาร : 02-575-3786
อีเมล์ : lmfhr9@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.lemonfarm.com/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 051432
ตำแหน่งงาน : IT Support
ประเภทงานหลัก : งานคอมพิวเตอร์ / ฮาร์ดแวร์ / เน็ตเวิร์ค
ประเภทงานย่อย : IT Support
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน :
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 183
บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าอเวนิว
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 9 สิงหาคม 2561