ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้าน
การสร้างสุขภาพเสริมชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ด้วยหวังจะ มีส่วนเอื้อให้เกิดสุขภาพดีของเราและของสังคมมากยิ่งขึ้น

เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ
เพื่อสร้างสุขภาพผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตก็มี ชีวิตที่ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ ี้การพัฒนาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ กำลังเข้มข้นขึ้น

ร้านเลมอนฟาร์ม มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ที่เลมอนฟาร์มฯ ทีมงานได้พยายามจัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพื่อเป็น ทางเลือกสุขภาพดี
สำหรับผู้บริโภคและสมาชิก โดยยึดหลักชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตในชนบท
สังคมสุขภาพ จำกัด
สังคมสุขภาพ จำกัด
สังคมสุขภาพ จำกัด
 รายละเอียดงาน

-บริหารสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย
-บริหารยอดขายสินค้า
-คัดเลือกสินค้าอุปโภค,บริโภค
-ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการขายเพื่อพัฒนาสินค้าและยอดขาย
-ประสานงาน Supplier
 คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 28-40 ปี มีความุ่งมั่นในการพัฒนาการอาหารที่ดีให้ผู้บริโภค
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านอาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร์,การตลาด,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถบริหารสินค้านำเข้าและจัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรอบรู้ ทันสมัย คล่องตัว มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน,ภายนอก
มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก 5 ปีขึ้นไป
หากมีความรู้/ประสบการณ์ในสายงานอาหาร(เกษตรอินทรีย์) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

-สมัครงาน jobdst.com
-ส่งจดหมาย

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
104/34
โทรศัพท์ : 0814834970
โทรสาร : 02-575-3786
อีเมล์ : lmfhr9@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.lemonfarm.com/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 905147
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าอาวุโส(ค้าปลีก)
ประเภทงานหลัก : งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดหา
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน :
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 183
บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าอเวนิวแจ้งวัฒนะ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 9 สิงหาคม 2561