ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบ้านอัฉริยะ "Smart Home" ครบวงจร
(Smart Home,Home Automation,Surveillance Security,Cloud Surveillance,Smart Lock,ระบบบ้านอัจฉริยะ,สมาร์ทโฮม,ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน,กล้องIP,สมาร์ทล็อค,ดิจิตัลล็อค)
 รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
4.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
5.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
6.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
7.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
8.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
9.จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
10.ดูแลสมุดเงินสดย่อย
11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี,การเงิน,การจัดการ
3. ตรงต่อเวลา
4. มีความรับผิดชอบ
5. มีความกระตือรือร้น
 วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ฝ่ายบุคคล E-mail : ariya@syslinktech.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 02-6353838

ติดต่อบริษัท
คุณ อริยา เพ็ชรคง
บริษัท บริษัท ซิสลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
139
โทรศัพท์ : 0633231486
โทรสาร : 02-6352626
อีเมล์ : ariya@syslinktech.com
เว็บไซต์ : www.syslinktech.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 835557
ตำแหน่งงาน : ธุรการบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 13,000 บาท - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 139 อ.เศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ C ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561