บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ได้จัดตั้งและดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 41 ปี เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่จำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในระบบปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีสำหรับหม้อไอน้ำและระบบหล่อเย็น มีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคและพัฒนาโครงการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มีการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตามความต้องการอย่างครบวงจร ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ฯลฯ บริษัทฯรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำเสีย และสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำทั้งหมดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
-ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทางด้านเจ้าหนี้
-หนังสือค้ำประกัน
-ติดต่อธนาคาร
-ทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าจากต่างประเทศ
-ทะเบียนทรัพย์สิน
 คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 22 - 25 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ กมลชนก อัจฉริยอรพินท์
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
1048/2
โทรศัพท์ : 02-744-9911 #119
โทรสาร : -
อีเมล์ : akamolchanok@tcesolutions.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 252177
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้