เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง อยู่ในถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 รายละเอียดงาน

-หาผู้ขายบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
-ประสานงานผู้ขายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบได้รับสินค้า รวมถึงการเคลมสินค้าเมื่อพบปัญหา
-ประสานงานภายในถึงขั้นตอน อุปสรรคต่างๆ ในการสั่งซื้อสินค้า
 คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยผ่านการใช้ระบบ ERP/SAP
-สามารถใช้โปรแกรมExcel ได้ดี
-มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
-มีทัศนคติเชิงบวก
 วิธีการสมัคร

1.ส่ง Resume ทาง E-mail
2.ส่งทางไปรษณีย์
3.กรอกใบสมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท
คุณ นันท์นภัส กลิ่นกระสันต์
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) สาย 5 จำกัด
122/1
โทรศัพท์ : 028135113-6
โทรสาร : 028103648
อีเมล์ : nannaphat_k@britishdispensary.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 138106
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ์
ประเภทงานหลัก : งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดหา
ประเภทธุรกิจ : ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ้อมน้อย
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 กันยายน 2561