บริษัท เอนนาเมส จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พศ 2551 จากประสบการณ์และความชำนาญด้านให้บริการติดตั้ง และทดสอบสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม และในปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายตัวเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) รวมถึงให้บริการด้านการจัดการ (Managed Services) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บริการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแต่บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตั้งระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติกโซลูชันระบบคลาวด์บริการด้านการจัดการ IT และ TE Outsourcing
 รายละเอียดงาน

• ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
• ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
• บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
• บันทึกการตั้งหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
• บันทึก ตั้งหนี้ ภงด.1,3,53 / และนำส่งภาษีประจำเดือน
• ประสานงานกับผู้รับเหมา Supplier
• จัดแสดงรายรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
• ประสานงานกับบุคคลในแผนก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายการ การตัดรับชำระหนี้ที่ได้ดำเนินการไป
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

• เพศหญิง/ชาย อายุ 27 – 40 ปี
• ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาติดต่อประสานงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถสื่อสานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ได้คล่อง หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอนนาเมส จำกัด
388/40 หมู่บ้าน บิซ แกเลอเรีย ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-363-8511 ; 084-684-0735
2. ส่งประวัติ ทาง e-mail: pariyakorn_m@enamesthai.net ; nisanart@enames.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ ปริยากร หมวดดารักษ์
บริษัท Enames
388/40 หมู่บ้าน บิซ แกลเลอเรีย
โทรศัพท์ : 084-682-0735
โทรสาร : -
อีเมล์ : pariyakorn_m@enamesthai.net
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 560134
ตำแหน่งงาน : Accounting Officer
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : สื่อสาร
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนนวลจันทร์
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561