เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลในเอเซีย มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง
ด้วยนโยบาย คือ
1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. มุ่งเน้นการบริหารที่เป็นเลิศ
3. มุ่งเน้นการบริการหลังการขาย
4. มุ่งเน้นการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

Notice: Undefined variable: image3 in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 102
 รายละเอียดงาน

ตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้และการบันทึกข้อมูลบัญชีลูกหนี้ลงในระบบ Navision
ตรวจสอบความถูกต้องของลูกหนี้ที่ค้างชำระ
กำหนดให้มีการติดตามหนี้ที่เหมาะสม
ควบคุมตรวจสอบการปิดบัญชีลูกหนี้ให้ถูกต้อง ทันเวลา
จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกหนี้ เช่น รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายองค์กร
 คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
- มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีทักษะการจัดทำบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้
- มีความมีความขยัน อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความมีความขยัน อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตัวเอง
2. ส่ง Resume มาที่ E-mail recruitment@asiabiomass.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นางสาวอัญชลีภรณ์
บมจ. บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
273/2
โทรศัพท์ : +6624150054
โทรสาร : -
อีเมล์ : recruitment@asiabiomass.com
เว็บไซต์ : http://www.asiabiomass.com/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 815804
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานเร่งรัดหนี้สิน / A.R. ลูกหนี้
ประเภทธุรกิจ : พลังงาน
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน :
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/jobdst/domains/jobdst.com/public_html/components/com_enterprise/views/detail/tmpl/default.php on line 183
บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 273/2 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้