ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
 รายละเอียดงาน

จัดทำบัญชีต้นทุน / ตรวจสอบรายงานต้นทุน / รายการบัญชีเจ้าหนี้ / งานอื่นๆ
 คุณสมบัติ

- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี
- สาขาการบัญชี
- อายุ 25-35 ปี
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐกานต์ สิทธิศาสตร์
บริษัท บจ.วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส
71
โทรศัพท์ : 0817762555
โทรสาร : 02-9260828
อีเมล์ : Nattakan_ae@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.mbbodynpaint.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 566597
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 ธันวาคม 2561