ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
 รายละเอียดงาน

 คุณสมบัติ

 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ รุจิกาญจน์ พูลศิริวิลัย
บริษัท ย่งเส็ง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
14/8
โทรศัพท์ : 034-694333
โทรสาร : 034-694333
อีเมล์ : ys.intertrade@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 640152
ตำแหน่งงาน : ธุรการบัญชีการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 14/8 หมู่ 1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กันยายน 2561