รายละเอียดงาน

- จัดเตรียมเอกสารการวางบิล รับชำระเงิน
- ติดตามหนี้ รับชำระหนี้
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

-เพศหญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ นางสาวศิราภรณ ธานี
บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด

โทรศัพท์ : 02-678-9888
โทรสาร : -
อีเมล์ : siraporn@qualityrentacar.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 705146
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ประเภทงานหลัก : อื่นๆ
ประเภทงานย่อย : อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 26/58 Nang Linchi Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มกราคม 2562