กลุ่มบริษัท C.A.P.ดำเนินธุรกิจหลายประเภท
1.บริษัทซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด จำหน่ายแผ่นพลาสติกสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น PVC PS PP PET และเครื่องเชื่อมพลาสติก เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ วัสดุสิ่งพิมพ์ เช่น ฟอยล์ กระดาษเร็กซีน หนังเทียม ผ้ากำมะหยี่ ห่วงแฟ้ม บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม
2.บ.บีโอไลฟ์ จำกัด (ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ และ อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟครบวงจร สินค้าจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ)
 รายละเอียดงาน

1.เสนอขายสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารและเครื่องดิ่มให้กับลูกค้าภายนอก 1 ตำแหน่ง
2.เสนอขายแผ่นพลาสติกสำหรับงานอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าภายนอก 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
- ศึกษาข้อมูลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เพื่อวางแผนการเสนอขายสินค้า
-วางแผนการขายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ให้ทันเวลาที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทุกรายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
-งานด้านเอกสาร เช่นทำใบเสนอราคา วางบิล และประสานงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ

1.เพศชาย หญิง อายุ 25-35 ปี
2.รักงานบริการ และมีวิญญานนักขาย ปิดการขายได้
3.สามารถติดต่อสื่อสาร ดึงจุดเด่นของสินค้ามาพรีเซ็นต์และโปรโมทได้อย่างขัดเจน
4.มีควาขยันอดทน และชอบงานท้าทาย
5.มีความเคยชิน และไม่รู้สึกกดดันจากการทำงานแบบมีเป้าหมาย
6.ใช้โปรแกรมพิ้นฐานและอุปกรณ์สือสารได้เป็นอย่างดี
7.มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหารหรือแผ่นพลาสติกสำหรับงานอุตสาหกรรม หรือใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1. ติดต่อสอบถามได้ คุณทัศนีย์/ 02 403-4699 ต่อ 317
2. สมัครทาง E-mail: capintertrade.per@gmail.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ทัศนีย์
บริษัท กลุ่มบริษัท ซี.เอ.พี.
99/5
โทรศัพท์ : 02 403-4699 ต่อ 317
โทรสาร : 02 403-4690
อีเมล์ : capintertrade.per@gmail.com
เว็บไซต์ : www.capintertrade.com,,www.biolife.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 555092
ตำแหน่งงาน : Sales Representative(พนักงานขาย)
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขาย
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.ซี.เอ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2562