บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ดำเนินการเชิงพาณิชย์โดยผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกกว่า 10 ปี บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกรวมถึงวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและ ปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
 รายละเอียดงาน

-จัดทำรายงานภาษี
-จัดทำใบสำคัญต่างๆ
-บันทึกการรับเงิน ติดตามการรับชำระหนี้ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
-บันทึกบัญชีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการับ
-จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันและจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมบันทึกบันทึกเกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเปิด INV
-ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการเปิด INV
-รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- เพศ ชายหญิง อายุ 23-35 ปี
- ป.ตรี สาขาการบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ส่งใบสมัครที่ mail:hr.centerpetroplus@gmail.com
ผ่าน Jobdst

ติดต่อบริษัท
คุณ อรทัย
บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล
27/2
โทรศัพท์ : 0639028683
โทรสาร : 024528108
อีเมล์ : hr.centerpetroplus@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.petropluschem.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 168275
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 27/2 ซ.แสมดำ 21 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2562