การเป็นผู้สรรหาสินค้า และนำสินค้ามาขายด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนที่นำสินค้าไปขาย และดำเนินการธุรกิจเป็นผู้ให้บริการและร่วมบริหารระบบการขนส่ง เพื่อผู้ค้าออนไลน์และผู้บริโภคปลายทางในธุรกิจ E-commerce ภายใต้พันธกิจ “ความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ซื้อ”
945 โฮลดิ้ง จำกัด
945 โฮลดิ้ง จำกัด
945 โฮลดิ้ง จำกัด
 รายละเอียดงาน

-ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อง่ายต่อตรวจสอบ
-ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กรได้อย่างดี
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีได้ครบถ้วน
-ตรวจสอบ Bank statement ให้ครบถ้วน
-บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมด
-ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดได้ดี
-จัดแสดงรายรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้สมบูรณ์
-ทำรายงานเปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัทได้
 คุณสมบัติ

1. อายุ24 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. ต้องขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีแล้ว
4. ประสบการณ์ 2 ปี
5. มีความรอบคอบในทุกๆรายการของบัญชี
6. มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำอย่างถูกต้อง
7. มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ
8. ยอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่ทำ
 วิธีการสมัคร

1.สมัครทาง E-mail
2.สมัครผ่าน Jobdst
3.สมัครทางเบอร์โทรศัพท์บริษัท

ติดต่อบริษัท
คุณ ทัฐธรีญา โต๊ะอาด
บมจ. 945 โฮลดิ้ง จำกัด
945
โทรศัพท์ : 0918809554
โทรสาร : -
อีเมล์ : Tattareeya.t@945holding.com
เว็บไซต์ : www.945holding.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 449159
ตำแหน่งงาน : พนักงงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ขนส่ง
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 17,000 บาท - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 945 หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 กันยายน 2562
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้