พบ 4,846 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นันทพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
69%
ชื่อ-นามสกุล : นันทพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงานขาย, จัดซื้อ, ประสานงานทั่วไป
เงินเดือน : 19000 - 22000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าประสานงานขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

ประสิทธิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : รับติดตังป้ายโฆษณาทั่วไทย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Amphol

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Amphol xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผลิต
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณรงค์ฤทธิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ฤทธิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อรยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อรยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานฝายผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรสาคร

เมทิณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เมทิณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จักษณา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
79%
ชื่อ-นามสกุล : จักษณา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : export ofiicer, sale coodiator, admin marketing
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : secretary, export sale assistant
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

บุญทัน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : บุญทัน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ธนากร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนากร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ได้ทั้งหมด
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภูเก็ต

อรนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อรนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน/จัดซื้อ
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ทรงศิริ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ทรงศิริ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

อามีน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อามีน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างทัวไป
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วทัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วทัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บรืการลูกค้า
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

วรัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

แสงทอง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : แสงทอง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผลิต,ตรวจสอบคุณภาพ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำพูน

ณัชทิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัชทิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

อารยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อารยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

นฤมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ / พนักงานคียข้อมูล
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธณิตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธณิตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

kamonphan

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
27%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : kamonphan xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา