พบ 4,662 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นางสาวพัชรินทร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธัญญ์นลิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
80%
ชื่อ-นามสกุล : ธัญญ์นลิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการ, ธุรการคลังสินค้า
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

นางสาวสุกัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับเวชระเบียน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ประพันธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
42%
ชื่อ-นามสกุล : ประพันธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชุมพร

ธีรกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธีรกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, บัญชีต้นทุน, บัญชีทัวไป
เงินเดือน : 17000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ฐิติพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : pc
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ปัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถบ้าน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศุภกิตติ์ ศรีอิ่นแก้ว

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกิตติ์ ศรีอิ่นแก้ว xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ/บุคคล
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : เชียงใหม่

มนกาญจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มนกาญจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกด์part time
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุชาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุชาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สระบุรี

รักษ์สุดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รักษ์สุดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สระบุรี

หทัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : หทัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานจัดซื้อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กำแพงเพชร

ปาณิสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
53%
ชื่อ-นามสกุล : ปาณิสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ,เจ้าหน้าที่บุคคล ,ผู้ประสานงาน
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นิสาชล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิสาชล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

นายกิตติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sturctural Draftsman
เงินเดือน : 33000 - 34000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วรายุทธ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรายุทธ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

อติชาต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
81%
ชื่อ-นามสกุล : อติชาต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : senior Creative, senior Event Designer, senior Graphic Designer
เงินเดือน : 55000 - 60000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Trade Creative, Event Graphic Designer, Event Graphic Designer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สิทธิพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลพบุรี

ปริษา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปริษา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน/ธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วรางคณา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรางคณา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการใหญ่
เงินเดือน : 100000 - 101000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา