พบ 4,888 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ธนกฤต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนกฤต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้า คลัง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ชุติรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชุติรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 5000 - 6000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : หนองคาย

เกศศิริ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกศศิริ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

ธิดาพร​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธิดาพร​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต​
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : เชียงใหม่

กัญญารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กัญญารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

วันใหม่

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วันใหม่ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานตอนรับ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ภูเก็ต

อนุเทพ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนุเทพ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Engineer
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

น้ำผึ้ง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น้ำผึ้ง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

อดิศร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อดิศร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่าง
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

KONTHIDA

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
64%
ชื่อ-นามสกุล : KONTHIDA xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์, นักเคมี, QC
เงินเดือน : 15000 - 200000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นางสาวนภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พีระพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พีระพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครศรีธรรมราช

จิ​รา​นุวัฒน์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิ​รา​นุวัฒน์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้า​หรือพนักงาน​
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

เทวฤทธิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เทวฤทธิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ศศิวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศศิวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

ธิดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ/บริการลูกค้า
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สวรรญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สวรรญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Check in - check out
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

วัลย์วิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วัลย์วิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จนม.บัญชี จนท.บุคคล
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

วิเชียร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิเชียร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักออกแบบ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชัยมงคล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชัยมงคล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ควบคุมงาน
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา