พบ 4,888 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
แสงศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : แสงศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : กาญจนบุรี
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

Mr.Surasak

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : Mr.Surasak xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างคอมพิวเตอร์, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 10000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ชายชาญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชายชาญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ชายชาญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชายชาญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

สิริกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สิริกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการประสานงาน
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

บุญมี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : บุญมี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้าน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

อลิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อลิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ/ขาย/ประสานงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สงขลา

นายแสงสุรีย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงสุรีย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

สุภารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุภารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ็HR & Admin Manager
เงินเดือน : 60000 - 61000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

ณัฐศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
76%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Bim modeler, สถาปนิก, ผู้ช่วยสถาปนิก
เงินเดือน : 68000-100000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Site Architecture, BIM MODELLER
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ทั้งหมด

ภทัยกาญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภทัยกาญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง สายพานลำเลียง สนามบินดอนเมือง
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณัฐติยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐติยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

เริงยุทธ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เริงยุทธ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขับรถ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กัญญาณัฐ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กัญญาณัฐ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นนทบุรี

สุปรีดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุปรีดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินเดือน : 45000 - 46000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ธีระพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธีระพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ราชบุรี

ณัฐมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

อโณทัย ศรีวิเชียร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อโณทัย ศรีวิเชียร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Technician
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุพรรณบุรี

ยุทธศิลป์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธศิลป์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : 7000 - 8000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

นิสารัตน์ คำกองแก้ว

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นิสารัตน์ คำกองแก้ว xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทรัยพยากรบุุล
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

กรองผลการค้นหา