พบ 4,798 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
กิตติศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กิตติศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

นางสาวศิริวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วี​รวัฒน์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วี​รวัฒน์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างทั่วไป, ผู้ช่วยช่าง
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศุภวุฒ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
48%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศุภวุฒ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Financial Controller, Finance and Accounting Manager, Accounting Manager
เงินเดือน : 150000 - 180000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Finance Manager, Financial Controller, Accounting Manager
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อลงกรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
ชื่อ-นามสกุล : อลงกรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน, เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Customer Service, เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลสินไหม, Telesales/Telemarketing
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรพิพัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
68%
ชื่อ-นามสกุล : พรพิพัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, สัตวบาล, ผู้ช่วยสัตวแพทย์
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : เพชรบุรี

กนกวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กนกวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมี
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พรินพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
70%
ชื่อ-นามสกุล : พรินพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Management, Purchasing, Process Improvement
เงินเดือน : 18000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

sawwanee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
67%
ชื่อ-นามสกุล : sawwanee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์, ผู้ช่วยไกค์นำเที่ยว, MC ฝ่ายสันทนาการ
เงินเดือน : 25000 - 40,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่าย, GM
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : หลายจังหวัด

ฑิฆัมพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ฑิฆัมพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : HR
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

อาริษา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
56%
ชื่อ-นามสกุล : อาริษา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานฝ่ายบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, งานการเงิน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กำแพงเพชร

ณัฐ​มล​กาญจน์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐ​มล​กาญจน์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ​
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กันติชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กันติชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

ยุพา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ยุพา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิทาศาสตร์
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Phattaranan

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Phattaranan xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณฐวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณฐวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปิยะพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Qc Inspection
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

ภัทราวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภัทราวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Operator
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

ศุภกิตต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกิตต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ทับทิม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ทับทิม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างเหมา
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา