พบ 4,919 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
กรแก้ว

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กรแก้ว xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักศึกษา
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

พัชรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ชลิตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
28%
ชื่อ-นามสกุล : ชลิตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

โอฬาร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : โอฬาร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ลูกจ้าง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

น.ส.สุพรรณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
53%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุพรรณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุจินต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุจินต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ภาคเหนือ

พนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เสิร์ฟ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ภาวินี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภาวินี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สงขลา

สมฤดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สมฤดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นวนคร
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

สายชล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สายชล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

คอลีเยาะ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : คอลีเยาะ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แคชเชียร์
เงินเดือน : 6000 - 7000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปัตตานี

จักรพรรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จักรพรรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่าง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : มหาสารคาม

ธนกฤต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนกฤต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้า คลัง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ชุติรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชุติรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 5000 - 6000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : หนองคาย

เกศศิริ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกศศิริ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

ธิดาพร​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธิดาพร​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต​
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : เชียงใหม่

กัญญารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กัญญารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

วันใหม่

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วันใหม่ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานตอนรับ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ภูเก็ต

อนุเทพ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนุเทพ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Engineer
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

น้ำผึ้ง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น้ำผึ้ง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

กรองผลการค้นหา