พบ 4,958 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ปิยะธิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะธิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ไม่เลือกงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

นาย วิรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย วิรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

อันธิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อันธิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เสมียน,ธุรการ,เจ้าหน้าที่จัดส่ง
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

วิจิตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิจิตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่ประสานงาน
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สระบุรี

สมชาย​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน​ขับรถ, งานขาย
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

สุธาทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุธาทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Finance supervisor / Account&Finance supervisor
เงินเดือน : 29000 - 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุปราณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุปราณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บีญชีอาวุโส
เงินเดือน : 38000 - 39000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชาลิณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชาลิณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีเงินเดือน
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

จุไรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จุไรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

อมรรัตนื

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตนื xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สิงห์บุรี

คมศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
53%
ชื่อ-นามสกุล : คมศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต, พนักงานขาย (Package , สื่อสิ่งพิมพ์)
เงินเดือน : 45000 - 50000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค, Printing Specailist, ผู้จัดการฝ่ายผลิต Book Plant aA
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ระรินไพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ระรินไพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มนตรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มนตรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขับรถแบ็คโฮบริษัทก่อสร้าง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : อุดรธานี

ขนิษฐา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ขนิษฐา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

สุมาลี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
21%
ชื่อ-นามสกุล : สุมาลี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานรายเดือน
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำพูน

ชนม์นิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : ชนม์นิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหา
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

เดชาวัต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
52%
ชื่อ-นามสกุล : เดชาวัต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟรแมน, เขียนแบบ, สำรวจ
เงินเดือน : 9000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาย พงษ์พัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย พงษ์พัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Technician
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปราจีนบุรี

ประทุม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ประทุม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขายเครดิต
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

เกียรติศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนควบคุม
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา