พบ 4,846 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ภาคิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภาคิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน​ฝ่าย​ผลิต​
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ภาวิณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
75%
ชื่อ-นามสกุล : ภาวิณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ, ประสานงาน
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน, พนักงานฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ราชบุรี

จิ่งนะ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิ่งนะ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : เชียงใหม่

ชาญณรงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชาญณรงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่าง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นายศักดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

นทีกานต์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นทีกานต์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน, วิศวกร
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

เดชาวัต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เดชาวัต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมี
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เหมรัศมิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
64%
ชื่อ-นามสกุล : เหมรัศมิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผุ้จัดการศูนย์บริการ, ผุ้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุง, ครู / วิทยากร (ช่างยนต์)
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : instructor, ผู้จัดการฝ่ายบริการ, ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ทั้งหมด

นายศรายุทธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง, ช่างทั่วไป
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง, รองหัวหน้าช่างเครื่องปั๊ม เครื่องกล
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศศินิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
49%
ชื่อ-นามสกุล : ศศินิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ , นักวิจัย
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ทั้งหมด

กิตติญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กิตติญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Process Engineer
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นันท์นาภัส

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นันท์นาภัส xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี,ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แนะนำสินค้า
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

เจนจิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : เจนจิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

วรรณนิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณนิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานตรวจสอบสินค้า
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

ณชาภัท

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณชาภัท xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการ,พนักงานต้อนรับ,สตาฟนำเที่ยว
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

เกษศิรินทร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกษศิรินทร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อุตรดิตถ์

อังคาร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
65%
ชื่อ-นามสกุล : อังคาร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานไอที, พนักงานขาย
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

ปฐวี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
40%
ชื่อ-นามสกุล : ปฐวี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วนัสนันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วนัสนันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ/พนักงานพัสดุ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

กรองผลการค้นหา