พบ 4,542 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ไอนุง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ไอนุง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อะไรก้อได้
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ต่างประเทศ

ธิดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

ศุภาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
44%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่บัญชี, พนักงานตรวจเช็คสินค้า
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

ลัคนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
ชื่อ-นามสกุล : ลัคนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ขอนแก่น

ณิชาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
45%
ชื่อ-นามสกุล : ณิชาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : TELEMARKETTHING, TELESALE
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธนกฤต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
39%
ชื่อ-นามสกุล : ธนกฤต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ตรัง

วรรณโชติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
50%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณโชติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานออฟฟิต
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Messenger
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วีระวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วีระวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เอกสาร
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

น.ส. เบญจพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. เบญจพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 7000 - 8000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : หนองคาย

วรรณวิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กระบี่

เพ็ญศิริรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
44%
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญศิริรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

รวริญช์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
52%
ชื่อ-นามสกุล : รวริญช์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรเคมี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วิศินี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
82%
ชื่อ-นามสกุล : วิศินี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด, เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด, เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
เงินเดือน : 28000 - 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เสาวลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เสาวลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำปาง

พัชรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลูกค้า
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

ธันยลัทธ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธันยลัทธ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เช็คเกอร์
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Nakamol

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Nakamol xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sales & Marketing Manager
เงินเดือน : 45000 - 46000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ศิริ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
16%
ชื่อ-นามสกุล : ศิริ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : PROGRMAMMER
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา