พบ 4,486 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
Nukoon

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
71%
ชื่อ-นามสกุล : Nukoon xxxxx
สมัครตำแหน่ง : System Engineer Manager, Infrastructure Manager, IT Manager
เงินเดือน : 75000 - 76000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Assistant System Engineering Manager
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อภิวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อภิวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภูเก็ต

พัชรียา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรียา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : sale,พนักงานขาย
เงินเดือน : 23000 - 24000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ชลิตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
34%
ชื่อ-นามสกุล : ชลิตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน, สื่อสารองค์กร, โคโปรดิวเซอร์
เงินเดือน : 16000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ปาพจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปาพจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พัทลุง

ปาพจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปาพจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พัทลุง

อรอุมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อรอุมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการทั่วไป
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ตรัง

ศิรินันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศิรินันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 6000 - 7000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กัญญาณัฐ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กัญญาณัฐ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุชารี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุชารี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พัทลุง

ธารเทพ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธารเทพ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

ธนัชพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนัชพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พิชชานันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิชชานันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ/ลงทะเบียน
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จันทร์เพ็ญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
35%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จันทร์เพ็ญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี,รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, รองผุ้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : 30000 - 40000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครปฐม

ณัฐสุดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐสุดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : สต๊าฟทัวร์
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุขสันต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุขสันต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นฤมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พัทลุง

เกศริน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
ชื่อ-นามสกุล : เกศริน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ, พนักงานทั่วไป, ลูกค้าสัมพันธ์
เงินเดือน : 9000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : พัทลุง

เกศริน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกศริน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พัทลุง

เกศริน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกศริน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พัทลุง

กรองผลการค้นหา