พบ 5,161 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
วิเชียร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิเชียร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : F/B manager
เงินเดือน : 38000 - 39000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 6000 - 7000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

กรกนก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กรกนก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชูเกียรติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชูเกียรติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนคุมงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ภัทรพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
56%
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ
เงินเดือน : 18000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : จัดซื้อ, จัดซื้อ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มังกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มังกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ขอนแก่น

วโรชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วโรชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

เขมิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Environmental
เงินเดือน : 80000 - 81000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทัศน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทัศน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนก่อสร้าง
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

พีระชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พีระชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อะไรก็ได้
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

คนึงเนตร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : คนึงเนตร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนคุมงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ญาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ญาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สาวิตรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
41%
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Senior HR, Senior Payroll, Senior HR & Admin.
เงินเดือน : 48000 - 49000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Payment Officer, Accountant & Admin Assistant Manager
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นฤทัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นฤทัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานร้าน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ลพบุรี

ณัฐยุทธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐยุทธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

นาย มักตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย มักตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งพัสดุ เอกชน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ภูเก็ต

วีระศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วีระศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

ณัฐกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งายธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อุตรดิตถ์

อรอนงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อรอนงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 45000 - 46000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

น.ส.พิมลตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พิมลตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี การเงิน
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กรองผลการค้นหา