พบ 4,728 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
กมลวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์และอื่นๆ
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครปฐม

นางสาวณีรนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณีรนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Admin
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการ, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

อลิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อลิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 19000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

นายเมธี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ตวงธน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ตวงธน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 2535
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มาริษา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มาริษา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มานพ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
34%
ชื่อ-นามสกุล : มานพ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฺBIM MANAGER, ิBIM MODELER, BIM CODINATOR
เงินเดือน : 60000-200000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธนาทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนาทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างติดตั้ง
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

บัว

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : บัว xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นอร์ลี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นอร์ลี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิเคราะห์แผน/เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นภัสร์นันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นภัสร์นันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิเคราะห์
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จตุพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จตุพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกประจำโรงพยาบาล
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นาย อนุพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ตรวจสอบเอกสารลูกค้า สินเชื่อ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กฤษฎา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : R&D QC QA
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

จิตติมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิตติมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

รัศมี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
41%
ชื่อ-นามสกุล : รัศมี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการทั่วไป
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณฐพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
76%
ชื่อ-นามสกุล : ณฐพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานคีย์ข้อมูล สำหรับคนพิการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ สำหรับคนพิการ, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยแผนกบริดารลูกค้า
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาฬสินธุ์

สุนิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : purchasing
เงินเดือน : 70000 - 71000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กานดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กานดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เอกสาร
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มัณฑนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มัณฑนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, Internal Audit, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา