พบ 4,846 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
บุญเอนก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
ชื่อ-นามสกุล : บุญเอนก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, Senior Internal Audit
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

คนึงนิตย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : คนึงนิตย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : HR&GA
เงินเดือน : 28000 - 29000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

กมลสฤษฐ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
64%
ชื่อ-นามสกุล : กมลสฤษฐ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานซ่อมทั่วไป, งานซ่อมเครื่องบิน
เงินเดือน : 25000-35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Aircraft engineer
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จิตติพงศ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิตติพงศ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

ปนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี​
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครราชสีมา

สิรินยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สิรินยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝึกงาน-ผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กรรณิการ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
54%
ชื่อ-นามสกุล : กรรณิการ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการฝ่ายขาย
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

ชนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

ฉัตรกมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ฉัตรกมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

นวลอนงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
54%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นวลอนงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าบัญชีและการเงิน, หัวหน้าบัญชีและการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปัทมาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปัทมาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นนทบุรี

สุทธิพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อธิโชติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
72%
ชื่อ-นามสกุล : อธิโชติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Chemical Engineer, Production Engineer, Quality Engineer
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยวิศวกร
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

วรพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขับรถ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชุมพล​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชุมพล​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ตรีรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
ชื่อ-นามสกุล : ตรีรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ, QA/QC
เงินเดือน : 15000-1800 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทธิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Foremanคุมงานก่อสร้าง
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

นางสางศิวัชญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสางศิวัชญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ตาก

เพ็ญพิชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญพิชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ,เจ้าหน้าที่สโตร์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กรองผลการค้นหา