พบ 4,631 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ฟาเรีย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
ชื่อ-นามสกุล : ฟาเรีย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการลูกค้า, พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานต้อนรับ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ดาริกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ดาริกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกด์
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

น้ำฝน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น้ำฝน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sale/sale support
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นางสาวธนาภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

Siroj

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Siroj xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Manager
เงินเดือน : 45000 - 46000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

Kunsuda

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Kunsuda xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กชนน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กชนน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : รับงานเหล็กหรือเหม่าค่าแรงต่อ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สงขลา

นิษฐ์นิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
72%
ชื่อ-นามสกุล : นิษฐ์นิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ออกแบบเครื่องประดับ, sale executive
เงินเดือน : 21000 - 22000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Reasearch & Development Executive
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สิริพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สิริพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

กฤชพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
ชื่อ-นามสกุล : กฤชพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการและMC, พิธีกร และงานด้านการพูด, คอมพิวเตอร์ Photoshop จบจาก รร.สอนกราฟฟิค
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ตัดต่อ และถ่ายรูป
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พิมพ์ณิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ณิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เร่งรัดหนี้สิน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

Celoreheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Celoreheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 235485
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำพูน

Vicentaheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Vicentaheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 244567
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

anneliheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : anneliheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 722666
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครนายก

azsyygipdkg

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : azsyygipdkg xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 843222
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

Seriescua

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Seriescua xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 844688
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครพนม

Tamanahaheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Tamanahaheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 889199
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

dypzwasrjkf

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : dypzwasrjkf xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 469599
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

lwjvwhkqbwm

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : lwjvwhkqbwm xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 646663
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระนอง

Agalenheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Agalenheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : 156865
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สิงห์บุรี

กรองผลการค้นหา