พบ 4,592 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
วิไลวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิไลวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ตรวจสอบข้อมูลหรือคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ธัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
62%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือน : 80,000 - 85,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วัชราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วัชราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ภิรักษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภิรักษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทุกตำแหน่ง
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

วีรพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วีรพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Driver
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
45%
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรการผลิต, วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต, วิศวกรปรับปรุงการผลิต
เงินเดือน : 18000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณัฐฐิญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐฐิญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นลิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นลิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Part time
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นาย อำไพพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย อำไพพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานโหลดคอนกรีต
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อัจฉราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานอาหารและเครื่องดื่ม
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จีรนันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จีรนันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

Arporn Songsiri

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Arporn Songsiri xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รวีวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รวีวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นิตินันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิตินันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณัฐวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อารีด้า

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อารีด้า xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ได้หมด
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จุฑามาศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
46%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จุฑามาศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ภรทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภรทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Customer Service
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พิชิตตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิชิตตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธีรดนย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธีรดนย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริหารงานบุคคล
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พิษณุโลก

กรองผลการค้นหา