พบ 4,542 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
เอกราช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
84%
ชื่อ-นามสกุล : เอกราช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : it support, admin it support, ช่างคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 10000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ช่างคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ it support, เจ้าหน้าที่ it support
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อรรถพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
27%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ภฐรวรวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภฐรวรวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พัชรีย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรีย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุุรการ
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นัฐทยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นัฐทยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พักตร์พิมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พักตร์พิมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Casting directer
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มูฮัมหมัดอิรฟาน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : มูฮัมหมัดอิรฟาน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ์เน็ตเวิร์ด
เงินเดือน : 15000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ต่างประเทศ

พิทยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิทยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างเฟอร์นิเจอร์
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศตพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศตพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุดารัตน์ ก้

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ ก้ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการนำดื่ม
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ราชวัติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ราชวัติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานปฎิบัติการ / ช่างเทคนิค
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

กัสกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
81%
ชื่อ-นามสกุล : กัสกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร, วิศวกรโครงการ, ผู้จัดการงานวิศวกรรมอาคาร
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : วิศวกรโครงการ, วิศวกรโครงการ, วิศวกรโครงการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

Weera

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Weera xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครสวรรค์

ตะวัน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ตะวัน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พัชริดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
43%
ชื่อ-นามสกุล : พัชริดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : หลายจังหวัด

จำเนียร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จำเนียร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

น.ส.นิภาภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิภาภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณัชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Thara

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Thara xxxxx
สมัครตำแหน่ง : QS Engineer and Contract Manager
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

PRAYOON

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : PRAYOON xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ-เจ้าหน้าที่ประสานงาน-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล-cafe manager
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา