พบ 4,798 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ณัฏฐนิช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐนิช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัยและพัฒนา, QA & QC
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณิชาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ณิชาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชีลูกหนี้
เงินเดือน : 26000 - 27000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

บังอร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : บังอร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ศุภวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Marketing Manager, Brand Manager, Product Manager
เงินเดือน : 60000-70000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดฝ่ายการตลาด, ผูจัดการฝ่ายการตลาด
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรณิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรรณิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : HR Officer
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พรเทพ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรเทพ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : IT
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นาย ผดุงเกียรติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย ผดุงเกียรติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

ปนัดดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปนัดดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ้ายบัญชี
เงินเดือน : 65000 - 66000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อมรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
62%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 23000 - 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

นายธีรวุฒิ สารรักษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ สารรักษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เซลหน่วยรถเงินสด
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ศรลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศรลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อม​บ​ำ​รุ​ง, ช่างเทคนิค​
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

นายภานุวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเชื่อม
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เรณู

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เรณู xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้สนสำนักงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วันวิสาข์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วันวิสาข์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปัทมาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปัทมาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

ธวัช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธวัช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Mr Parinya

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Mr Parinya xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Tech ซ่อมบำรุง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

จุฑามาศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จุฑามาศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณัทกาญจน์ภร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
64%
ชื่อ-นามสกุล : ณัทกาญจน์ภร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บุคคล,ประสานงาน
เงินเดือน : 14000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคตะวันออก

สุรเดช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุรเดช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่าง
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

กรองผลการค้นหา