พบ 4,825 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
วิไลวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิไลวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุวิชญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุวิชญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุริยวงศ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุริยวงศ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุนิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

เกศมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกศมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

รุ่งอรุณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งอรุณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุลัดดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุลัดดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อำภาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อำภาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวชุติกาญจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข, นักสุขาภิบาล, นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน : 11,680 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ในภาคใต้

กิตติพัทธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กิตติพัทธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเทคนิค, วางแผนการผลิต, พนักงานปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : บจก.ไทยออยล์ ชลบุรี

พีระพัสตร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
76%
ชื่อ-นามสกุล : พีระพัสตร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร, การตลาด, วิเคราะห์ระบบ
เงินเดือน : ตามราคาทองคำโลก บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ครูคอมพิวเตอร์, Programmer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

บงกชมาศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : บงกชมาศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือน : 45,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน, ห้วหน้าแผนกบัญชีและการเงิน, หัวหน้าแผนกบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

suradech

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
93%
ชื่อ-นามสกุล : suradech xxxxx
สมัครตำแหน่ง : QC Inspector, QC Technician, QC PIPING & STRUCTURE
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : QC Inspector, QC Inspector, QA/QC Inspector
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

สายใจ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สายใจ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางนิชาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางนิชาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผจก.ฝ่ายบัญชี, ผจก.ฝ่ายบช.และการเงิน
เงินเดือน : 50,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดทำบัญชีอิสระ, ผช.กรรรมการผจก.ฝ่ายบช.
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : จ.สมุทรปราการ

นลินี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นลินี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุห์บัญชี, Accounting Manager / Chief Accountant, Accounting & Finance Manager
เงินเดือน : 65,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Accounting & Finance Manager, Chief Accountant
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

นางสาวเดือนแรม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนแรม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ (คลังสินค้า,สโตร์), พนักงานคีย์ข้อมูล, อื่น ๆ
เงินเดือน : 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการคลังสินค้า, ฝ่ายผลิต, service stock officer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

สุนิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผจก.แผนกบัญชีและการเงิน, ผจก.แผนกบัญชี, หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Accounting Manager, Accounting Manager, Executive & Finance Manager
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี,อยุธยา,สระบุรี,กรุงเทพฯและปริมณฑล

nolthawat

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : nolthawat xxxxx
สมัครตำแหน่ง : technician, store
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : store Engineering, Technician, store,ware house
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : rayong,chonburi

นางสาวฉันทนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันทนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา