พบ 4,958 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ร่มฟ้า

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ร่มฟ้า xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อาทิตย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อาทิตย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

พัชรากร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรากร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ญาณิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ญาณิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ปภาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปภาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ชญากานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชญากานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วาสนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วาสนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุรชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุรชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

รุจิกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รุจิกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อดิศร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อดิศร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

พิมพ์นาราห์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์นาราห์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นุชรีย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นุชรีย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

พิสมร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิสมร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กิจจรรยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กิจจรรยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : HR Manager, HR Supervisor
เงินเดือน : 25,000 Up บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : HR Supervisor, Senior Personal
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง

นางสาวอรวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่บุคคล
เงินเดือน : 8500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลำปางและต่างจังหวัด

นริสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นริสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ปภาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปภาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ, จนท.ทั่วไป, ฝ่ายการตลาด
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ห้วยขวาง,ลาดพร้าว,จตุจักร,ดินแดง,

ชญากานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชญากานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, การเงิน, บุคคล
เงินเดือน : 22000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าที่บัญชีและการเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : บางรัก,สีลม,สาทร

นภัสพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นภัสพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล, พนักงานฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 21,000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้างานบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร หรือใกล้บ้าน

กรองผลการค้นหา