พบ 4,888 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
พุทธิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พุทธิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

มัลลิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มัลลิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

ธิดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, ธุรการ, เลขา
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : เขตราษฎร์บูรณะ

annop

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : annop xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร, IT, CSR สู่สังคม
เงินเดือน : 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ประสานงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

อิทธิกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อิทธิกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จ้ดการบัญชี
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

นายอัครเดช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ
เงินเดือน : 25000 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : จป.วิชาชีพ, จป.วิชาชีพ, จป.วิชาชีพ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

ปิยะนาฏ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะนาฏ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานการตลาด, พนักงานขาย, ธุรการ
เงินเดือน : 15000-18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธูรการ/ตรวจบิลการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพ

PORNTIP

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : PORNTIP xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กรรณิการ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กรรณิการ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วัชรินทร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วัชรินทร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการขายกระเบื้อง/สุขภัณฑ์, ผู้ช่วยผู้จัดการขายกระเบื้อง/สุขภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เงินเดือน : 20,000 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผจก.ฝ่ายขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ก.ท.ม.

วรนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ศิริพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ณัฐ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

น.ส.วราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล, ธุรการ
เงินเดือน : 8500-9500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อ.เมือง จ.ชลบุรี

สุรีย์พร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุรีย์พร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานธุรการ, เลขานุการ, งานเอกสาร ล่ามภาษาจีน
เงินเดือน : 8000-10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง), ครูสอนภาษาจีน, ครูจ้างพิเศษ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลำปาง

น.ส เด่นดวง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส เด่นดวง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

องุ่น

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : องุ่น xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

Nutprawee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Nutprawee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นิติกร, เสมียนทนาย, ทนายความฝึกหัด
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงทพมหานคร

ศุภลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, รับทำบัญชีอิสระเป็นJOB
เงินเดือน : 42,500.-ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผูัจัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, Sup.Exp.Account
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ลาดพร้าว,บางกะปิ.นวมินทร์.พระราม9,ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง,รามอินทรา

ปรียาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปรียาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกับบริษัท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยบรรณาธิการ, คณะกรรมการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา