พบ 4,930 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นายอาทิตย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเศรษฐศาสตร์, นักวิเคราะห์/นักวิจัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ธุรกิจ การตลาด, รัฐกิจสัมพันธ์
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่วิชาการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (งานมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี/ประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

สุหัชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุหัชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Internal Audit, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

นวพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นวพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เลขานุการ, ธุรการ-ประสานงาน, ฝึกอบรม
เงินเดือน : 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก-เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่รับจองโรงแรม
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพ

pornsinee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : pornsinee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

จิระวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิระวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นิติกร, ที่ปรึกษากฎหมาย
เงินเดือน : 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

นภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน
เงินเดือน : 17,500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : จ.สมุทรปราการ

ชนพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชนพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นางสาวอังศุมาลิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังศุมาลิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานกฎหมาย, ธุรการ, ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 10000-15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สำนักงาน บริษัท

NANTHAWAN

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : NANTHAWAN xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Process Engineer, Production engineer, Qa engineer
เงินเดือน : 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นายชยุต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ไกด์นำเที่ยว, พิธีกรภาคสนาม, ผู้จัดการร้านอาหาร
เงินเดือน : 35,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานฝ่ายการตลาดและโฆษณา Website
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : จ.เชียงใหม่

วรกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

น.ส.นิตยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิตยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การบัญชี การเงิน, ธุรการ
เงินเดือน : 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทและปริมณพล

นส.สุดาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นส.สุดาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วัลลภ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วัลลภ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

น.ส. ณัฐฐิญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ณัฐฐิญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ในเขตกรุงเทพฯ

พัชรีย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรีย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Human Resource Management Admin
เงินเดือน : 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Human Resource Management Admin
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

รินนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รินนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุนิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุนิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

Miss  Monsarun

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Miss Monsarun xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : การเงิน - บัญชี, พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

นางสาวสุณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
60%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ดูแลบัญชีกิจการขนาดเล็ก, เข้าไปเคลียร์งานเสาร์ หรือ อาทิตย์, หรือ เย็นหลังเลิกงาน
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าแผนกบัญชี, SUPPORT
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา